Yin & Yang

Yin & YangDen grundläggande principen inom Kinesisk Medicin är att Yin och Yang, som finns överallt och är varandras kompletterande motsatser, ska vara i balans.

Allting kan delas upp i Yin och Yang, och sedan ytterligare delas, exempelvis är kvinnan Yin och mannen Yang om man jämför med varandra.
Vid en ytterligare jämförelse är fötterna Yin och huvudet Yang, det inre Yin och det yttre Yang.

Vid obalans av Yin och Yang, brist eller överskott, bildas ohälsa eller sjukdom.

Brist på Yin kan yttra sig som exempelvis svettningar, sömnbesvär, oro och ångest, och brist på Yang kan ge trötthet eller frusenhet.