Örter

Örtmedicin är en stor del av den Kinesiska Medicinen. De kan behandla vissa tillstånd och framför allt stärka kroppen och allmäntillståndet och de används ofta i samband med akupunktur. De är noggrant balanserade och alltid individuellt anpassade efter just ditt behov just nu, och efter den TCM-diagnos jag ställt på dig. Örterna kan komma att ändras allt efter som behandlingen fortskrider och dina symtom förbättras.

Jag använder patenterade örter gjorda efter klassiska kinesiska formler. De innehåller inga artificiella tillsatser och är testade och godkända enligt EU-regler.