Hur görs behandlingen?

En noggrann utfrågning görs om dina besvär och symtom. Även eventuella tidigare sjukdomar, sömn, kost och levnadsvanor tas med i bilden, med tanke på att vi är en helhet och att allt hänger ihop.

En diagnos enligt Kinesisk Medicin ställs genom de olika symtomen, tillsammans med bland annat att titta på tungan och känna på pulsen.

Under och efter behandlingen känns en behaglig, rofylld och avslappnad känsla. Du kan uppleva en trött och frusen känsla, framför allt efter de första behandlingarna, och ibland kan smärtproblem flytta på sig eller ändra karaktär. Besvären kan till och med förvärras efter första behandlingen, men det räknas ändå som en positiv reaktion.

Oftast används nålar samtidig med värmebehandling med moxa och/eller el-akupunktur, kopping och massage. Du får också kost, tränings och levnadsråd och ibland behöver behandlingen förstärkas med örter.

Behandlingstiden är cirka 1 timma, och oftast behövs en behandlingsperiod på 8-10 behandlingar med cirka 1-2 behandlingar i veckan. Ju längre tid som besvären har funnits, desto fler behandlingar behövs. Ett ryggskott som behandlas direkt kan släppa helt efter 1 behandling, men har ryggvärken funnits av och till i många år, krävs oftast fler behandlingar.