Qi

QiQi är vår livsenergi som ständigt cirkulerar i kroppen och omgivningen.

Vi har olika former av Qi, exempelvis är Yuan Qi den grundläggande Qi som vi föds med. Ying Qi tillför vi genom mat och dryck och Wei Qi är den Qi som försvarar oss mot sjukdom.

Qi måste finnas i tillräcklig mängd och ska kunna cirkulera fritt i kroppen och meridianerna. Om brist, obalanser eller blockeringar uppstår, bildas sjukdomar och smärttillstånd.

Vi tillför kroppen Qi framför allt genom maten vi äter och luften vi andas.

En person med för lite Qi är ofta trött, orkeslös och blek. Beroende på i vilket organ bristen finns, kan personen prata med svag röst, sucka ofta, lätt angripas av förkylningar eller få svullnader, övervikt, sötsug, eksem eller allergier.