Meridiansystemet

MeridiansystemetEnligt den Kinesiska Medicinen är kroppen uppdelad i ett nätverk av meridianer. Vi har 12 huvudmeridianer, ex. Lungans, Magens och Hjärtats meridian. Varje meridian är kopplad till ett inre organ. Det finns också sk. Extraordinära meridianer, förbindelser och förgreningar.

Meridianerna står i kontakt med akupunktur punkterna, som enligt kineserna är lika många som årets dagar, 365 stycken. I själva verket finns det många fler, de kallas då Extra punkter.

Genom att sätta nålar i punkterna kan man cirkulera Qi i meridianerna, tillföra Qi eller lösa upp blockeringar. Man kan också genom punkterna behandla kroppens inre organ.

Punkterna är oftast lokaliserade ”i dalar och berg” eller ”där en väg går genom ett vattendrag”, dvs. i fördjupningar, mellan senor eller på benutskott.

De har vackra namn som beskriver vad de kan behandla eller var de ligger, ex Tian Shu (himlens dörrgångjärn), Feng Shi (vindens marknadsplats) och Tai Yuan (det djupaste vattnet).