De 5 Elementen

Teorin om de 5 Elementen är ett sätt att förklara relationen mellan de olika organen i kroppen. I Kinesisk Medicin används de för att förklara olika symtom, samt vid diagnos och behandling.

De 5 Elementen är Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten.

De olika Elementen har en nära relation till varandra och påverkar varandra på olika sätt. Om till exempel Träelementet blir för starkt (kanske på grund av stress) kan det medföra ilska eller huvudvärk. Ett starkt Träelement också påverka Jordelementet så att vi får smärtor eller obehag i magen, som magkatarr eller IBS.

De 5 Elementen anses i österländsk lära vara Universums byggstenar.

Inom Feng Shui, läran om hur man skapar harmoni mellan oss och vår omgivning, är de 5 Elementen mycket viktiga. Elementen påverkar oss genom färg, form och energifrekvens.