Dorn-terapi

Qing900x_085 - KopiaDorn terapi är en mjuk, manuell metod, med vilken det enkelt och snabbt är möjligt att korrigera blockeringar och förskjutningar i kotor och leder.

Målet med Dorn terapi är att uppnå en normal kroppsbalans. Många människor går ständigt omkring med små eller större förskjutningar och felställningar i bäcken och kotpelare. Detta kan ge ständigt återkommande smärtor i olika delar av kroppen. Dorn terapi används också för att utesluta eller ta bort eventuella blockeringar vid behandling av infertilitet, magbesvär, mm.

I behandlingen görs kontroll av benlängd, korrigering av bäcken och ryggkotor från korsben till nackkotor, samt om det behövs även av andra leder.

Korrigeringarna görs alltid i samarbete med patienten!

Dorn terapin har utvecklats i Tyskland och är relativt nytt i Sverige. Det är en fantastisk, mjuk och förhållandevis enkel terapi och jag är säker på att inom några år kommer vi att vara många utövare även i Sverige.